Předmětem činnosti společnosti PD profi, s.r.o., je vývoj, výroba, prodej a servis pneumatického a hydraulického nářadí, zvedacích zařízení a speciálních strojů, především z kategorie M2 určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (DIRECTIVA ATEX-94/9/ES). V roce 2009 jsme získali certifikát ISO 9001:2009 pro výše uvedené činnosti.

 

Informace ohledně projektů získaných od Evropské unie

EDUCA pro PD profi, s.r.o.

Firma PD profi, s.r.o. získala projekt z OPLZZ z EU, ESF a ze státního rozpočtu ČR na prohloubení specifických odborných dovedností zaměstnanců. Cílem projektu bude rozšíření a prohloubení odborných znalostí, odborností a kompetencí ve firmě PD profi, s.r.o.. Období pro projekt je od 01.01.2014 do 31.01.2015.

Projekt je zaměřen na 4 klíčové aktivity:

  • Řízení a koordinace projektových aktivit
  • Obsluha zkušebního zařízení měření pneu motoru 4 kW
  • Obsluha zkušebního zařízení měření pneu motoru 15 kW
  • Obsluha zkušebního zařízení zdvihacích zařízení 5 t

Společnost získala dotaci na realizaci projektu v celkové výši 908 162,22 Kč. Celkem se aktivit projektu zúčastní 13 zaměstnanců.
Zájmem společnosti PD profi, s.r.o. je efektivně a kvalitně využít získanou dotaci a poskytnout tak svým zaměstnancům možnost sebevzdělávání a rozvoje.