Rekonstrukce haly PD profi

Projekt je zaměřený na dosažení energetických úspor, a to prostřednictvím:
Zateplení obvodového zdiva
Výměnou oken
Zateplením střechy objektu
Vyregulováním otopné soustavy

 

 

 

 

Vývoj pneumatického manipulačního zařízení pro důlní průmysl

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027384

Předmětem projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje nového výrobku společnosti – Manipulační kočka MK 20 + Zvedací zařízení ZMMP 4t (nebo její varianty - jiné nosnosti). Projekt počítá s vytvořením jednoho prototypu. Cílem projektu je zvýšit tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a podpořit export společnosti.

 

 

 

 

Hydraulické řešení 4 produktů_PD profi

Předmětem projektu je inovovat výrobní proces a zavést do sériové výroby čtyři nové produkty. Cílem projektu je optimalizovat výrobní proces ze strany technologické i logistické tak, aby byl žadatel schopen pravidelně a efektivně vyrábět 4 nové inovované produkty.

 

 

 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Investice do testovacího zařízení a budovy pro výzkum

 

 

 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

4 inovace pro rozšíření v hornickém průmyslu

 

 

 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Vývoj elektrického manipulačního
zařízení pro důlní průmysl

 

 

 

 

Technologie pro zkoušení a doplnění produkce PD profi

Pořízení technologií na zkoušení a doplnění produkce společnosti

 

 

 

 

Modifikace 4 produktů v rámci produktové řady_stavebnicové řešení

Cílem realizace projektu je inovovat a optimalizovat výrobní proces (ze strany technologické i logistické) a zavést do sériové výroby čtyři nové produkty.
V důsledku realizace projektu dojde mimo jiné také ke zvýšení tržeb a dosažení vyšších zisků, dále pak k rozšíření produktového portfolia a dotvoření nabídky uceleného řešení.

 

 

Novinka ENERPAC

 

Předmětem činnosti společnosti PD profi, s.r.o., je vývoj, výroba, prodej a servis pneumatického a hydraulického nářadí, zvedacích zařízení a speciálních strojů, především z kategorie M2 určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (DIRECTIVA ATEX-2014/34/EU). Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2016 pro výše uvedené činnosti.