NAVÍJEČ PÁSŮ PNEUMATICKÝ NPP 1

POPIS:

Navíječ pásů pneumatický NPP, je strojní zařízení ustavené za pohon pásového dopravníku. NPP 1 využívá k pohánění navíjecích válců usazených v rámu konstrukce část převodovky plenícího vrátku VP 40PD a motoru pneu. zubového MPZ 15. Tento vzduchový motor umožňuje svou hnací silou navíjení pásového potahu na navíjecí válce a tím odebírat a namotávat pásový potah přebývající po zkrácení pásového dopravníku. Při zkracování pásového dopravníku se rozpojí pásový potah v místě spodní větve nad NPP 1. Jeden konec rozpojeného pásového potahu (od pohonu) se zajistí na hlavním navíjecím válci NPP 1 pomocí dvou šroubů M 16. Druhý konec se před stacionárním napínacím zařízením (dále jen STANAP), který je součástí pásového dopravníku zajistí pomocí zkracovacích zarážek (klem). Obsluha spustí navíjení NPP 1 a navíjí na něj přebytečný pásový potah. Po navinutí přebývající délky pásového potahu na hlavní navíjecí válec se pásový potah odřízne a zbývající délka se opět připojí pomocí šití k stávající délce zajištěné u STANAPU. Na NPP 1 se navinutý pásový potah z hlavního navíjecího válce převine pomocí vzduchového motoru s převodovkou plenícího vrátku VP 40PD na záložní navíjecí válec. Při druhém zkracování pásového dopravníku se provede opět stejným způsobem navíjení na hlavní navíjecí válec, ale pásový potah ze záložního navíjecího válce se šitím připojí k stávajícímu pásovému potahu před STANAPEM, kde se však nezajistí. Na hlavní navíjecí válec se navine jak potřebná zkracovaná délka, tak přebytek PVC ze záložního navíjecího válce. Po spojení zkráceného pásového potahu na pásovém dopravníku se provede výkliz přebytečného pásového potahu. NPP 1 jehož rám s válci je usazen na kolejnicích, umožňuje pomocí Manipulačního zařízení MZPP 1,6t/3,2t umístěného v konstrukci NPP 1 přesun tohoto rámu z pod pásového dopravníku do fárací uličky pod dopravní trať závěsné dráhy. Po přesunu rámu NPP 1 pod dopravní trať se hlavní navíjecí válec zajištěný v rámu (4 ks šroubů M 16) odjistí a naloží na dopravní prostředky závěsné dráhy. Do uvolněného rámu NPP 1 se vloží nový hlavní navíjecí válec, zajistí se a celý takto připravený rám se opět přesune pomocí MZPP 1,6t/3,2t pod konstrukci pásového dopravníku za jeho pohon a je opět připraven pro další použití.

Základními parametry NPP 1 je tažná síla 46,6 kN pro navíjení pásového potahu a 16 kN tažná síla pro přesouvání rámu NPP 1. NPP 1 slouží pouze k navíjení pásového potahu a jeho přesunutí pod dopravní trať. Maximální délka navíjeného pásového potahu nesmí přesáhnout délku 100 m, šíři 1 400 mm a váhu do 4 000 kg.

NPP 1 je zařízení, které může být provozováno v podzemních částech dolů zařazených i s nebezpečím výbuchu metanu podle § 232 odst. 1 písmene b) a uhelného prachu podle § 233 odst. 1 písmene b) vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně dolů s nebezpečím průtrží hornin a plynů a dolů zařazených mezi nebezpečné důlními otřesy.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Tažná síla navíjení potahu [N] 46600
Tažná síla přesouvání rámu [N] 16600
Pojezdová rychlost na rovině max. [m.min-1] 24
Instalovaný příkon navíjení potahu [kW] 15
Instalovaný příkon posouvání trámu [kW] 3
Provozní tlak vzduchu [MPa] 0,4
Světlost přívodní hadice [mm] 50
Max. délka potahu [m] 100
Max. šířka potahu [mm] 1400
Max. hmotnost potahu [kg] 4000
Rozměry vxšxl [mm] 5681x2659x1308
Hmotnost [kg]  

Návrat zpět do nabídky ostatní nářadí