MANIPULAČNÍ KOČKA MK 10 - 16 000N

POPIS:

Manipulační kočka MK 10 (dále jen kočka) je prostředek se vzduchovým pohonem, určený pro manipulaci s břemeny, zavěšenými na nosných vozících, po závěsné dráze ZD 24 a jejich modifikacích na krátkou vzdálenost. Oproti předešlému typu MK 8 má zesílený nosný vozík a zvýšenou přítlačnou sílu pružin na 29,2kN.

Kočka je vybavena pákovým ovládačem, zavěšeným na přívodních hadicích. Pracuje na principu odvození pojezdu od hnacích kol přitlačovaných na obě strany stojiny I profilu závěsné dráhy ZD 24.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Jmenovitá tažná síla [N] 16 000
Brzdná síla [N] 20 000
Pojezdová rychlost na rovině max. [m.min-1] 24
Instalovaný příkon [kW] 2x3,5
Maximální úklon tratě [ °] ±20°
Provozní tlak vzduchu [MPa] 0,35-0,4
Světlost přívodní hadice [mm] 32
Použitá dráha   ZD24, ZD24A, ZD24B
Rozměry vxšxl [mm] 800x784x1126
Hmotnost [kg] 390
Max. hmotnosti taženého břemene [kg] úklon 0°-16 000
(při součiniteli tření 0,1) [kg] úklon 5°-8 566
  [kg] úklon 10°-5 880
  [kg] úklon 15°-4 502
  [kg] úklon 20°-3 670

Návrat zpět do nabídky manipulační zařízení.