MANIPULAČNÍ KOČKA MK 18 – 18 000N

POPIS:

Manipulační kočka MK 18 (dále jen kočka) je prostředek se vzduchovým pohonem, určený pro manipulaci s břemeny, zavěšenými na nosných vozících, po závěsné dráze ZD 24 a jejich modifikacích na krátkou vzdálenost. Pracuje na principu odvození pojezdu od hnacích kol přitlačovaných na obě strany stojiny I profilu závěsné dráhy ZD 24.

Oproti předešlému typu MK 10 má kočka MK 18 trubkový nosný vozík, na kterém jsou umístěny pojezdová kolečka a ramene s hnacími koly. Pohon kol je vyvozen dvěma zubovými motory MZP 3,5 přes diferenciální převodovky, které jsou umístěny v hnacích kolech. Přítlačná síla hnacích kol je vyvozenou torzní tyčí.

Kočka je ovládaná páčkovým ventilem zavěšeným na přívodních hadicích k vozíku s brzdou, na kterém je zavěšen pneu. rozvod kočky s filtrem a mazákem a který zároveň funguje jako provozní brzda .

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Jmenovitá tažná síla [N] 18000
Brzdná síla [N] 25000
Pojezdová rychlost na rovině max. [m.min-1] 28
Instalovaný příkon [kW] 2x3,5
Maximální úklon tratě [ °] ±25°
Provozní tlak vzduchu [MPa] 0,35-0,4
Světlost přívodní hadice [mm] 32
Použitá dráha   ZD 24, ZD 24A, ZD 24B
Rozměry vxšxl [mm] 370x700x1000
Hmotnost kočka+vozík [kg] 215+200
Max. hmotnosti taženého břemene [kg] úklon 0°-18000
(při součiniteli tření 0,1) [kg] úklon 5°- 9 637
  [kg] úklon 10°- 6 615
  [kg] úklon 15°- 5 065
  [kg] úklon 20°- 4 129

Návrat zpět do nabídky manipulační zařízení.