MANIPULAČNÍ KOČKA HYDRAULICKÁ MKH 16 – 16 000N

POPIS:

Manipulační kočka hydraulická MKH 16 (dále jen kočka) je prostředek se vzduchovým pohonem, určený pro manipulaci s břemeny, zavěšenými na nosných vozících, po závěsné dráze ZD 24 a jejich modifikacích na krátkou vzdálenost. Kočka je napájena přes navíjecí buben hydr. hadicemi o délce 5m hydr. agregátem AG-63/16Z.

Kočka je vybavena pákovým ovládačem, zavěšeným na přívodních hadicích. Pracuje na principu odvození pojezdu od hnacích kol přitlačovaných na obě strany stojiny I profilu závěsné dráhy ZD 24.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Jmenovitá tažná síla [N] 16000
Brzdná síla [N] 20000+20000
Pojezdová rychlost na rovině max. [m.min-1] 24
Tlakové medium   Olej o viskozitě 46mm2.s-1
Maximální úklon tratě [ °] ±25°
Provozní tlak oleje [MPa] 16
Světlost přívodní hadice [mm] 16
Použitá dráha   ZD 24, ZD 24A, ZD 24B
Rozměry vxšxl [mm] 800x800x950
Hmotnost [kg] cca 350+150
Max. hmotnosti taženého břemene [kg] úklon 0°- 16000
(při součiniteli tření 0,1) [kg] úklon 5°- 8 566
  [kg] úklon 10°- 5 880
  [kg] úklon 15°- 4 502
  [kg] úklon 20°- 3 670

Návrat zpět do nabídky manipulační zařízení.