MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ POJIZDNÉ MZP 2x1,6/3,2t

POPIS:

Manipulační zařízení pojízdné MZP 2x1,6/3,2t slouží k dopravě materiálu v důlních provozech na závěsných drážkách typu ZD 24.

Manipulační zařízení pojízdné MZP 2x1,6/3,2t se skládá dvou zařízení manipulačních Z295-3,2t (2), zavěšených na dvou nosných vozících (3), které jsou propojeny spojovacím táhlem (4). MZP 2x1,6x3,2t je taženo např. manipulační kočkou MK10 (1), které je spojeno spojovacím táhlem (5). Obě zařízení manipulační Z295 3,2t jsou obsluhována pomocí ovládacího panelu PO-2 (7). Součásti dodávky není brzdný vozík.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Maximální tahové zatížení MZP 2x1,6/3,2t [kN] 62
Osová vzdálenost háků (závěsů) [mm] dle požadavku
Zdvih háků (závěsů) - max. [mm] 3000
Max. zatížení břemenem [t] 2x1,6/3,2
Max. úklon při zvedání [0] ±20
Tlak pracovního média [MPa] 0,4-0,6
Celková hmotnost [kg] cca 320

Návrat zpět do nabídky manipulační zařízení.