MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ POJIZDNÉ MZP 2X3,2t

POPIS:

Manipulační zařízení pojízdné MZP 2x3,2t slouží k dopravě materiálu v důlních provozech na závěsných drážkách typu ZD 24.

Manipulační zařízení pojízdné MZP 2x3,2t se skládá dvou zařízení manipulačních ZMPP 3,2t, které jsou propojeny spojovacím táhlem. MZP 2x3,2t je taženo např. manipulační kočkou MK10, které je spojeno spojovacím táhlem. Obě zařízení manipulační ZMPP 3,2t jsou obsluhována pomocí ovládacího panelu PO-2. Součásti dodávky není brzdný vozík.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Maximální tahové zatížení MZP 2x3,2t [kN] 62
Osová vzdálenost háků (závěsů) [mm] dle požadavku
Zdvih háků (závěsů) - max. [mm] 3000
Max. zatížení břemenem [t] 2x3,2
Max. úklon při zvedání [°] ±20
Tlak pracovního média [MPa] 0,4-0,6
Celková hmotnost [kg] cca 320

Návrat zpět do nabídky manipulační zařízení.