MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ POJIZDNÉ MZP 2x3,2t/5t, MZP 2x3,2t/6t - pneumatické

POPIS:

Manipulační zařízení pojízdné MZP 2x3,2t/5t a MZP 2x3,2t/6t slouží k dopravě materiálu v důlních provozech na závěsných drážkách typu ZD 24.

Manipulační zařízení pojízdné MZP 2x3,2t/5t a MZP 2x3,2t/6t se skládá dvou zařízení manipulačních pojízdných pneumatických ZMPP 3,2t/5t, které jsou propojeny spojovacím táhlem. MZP 2x3,2t/5t nebo MZP 2x3,2t/6t je taženo např. manipulační kočkou MK10, které je spojeno spojovacím táhlem. Obě zařízení manipulační ZMPP 3,2t/5t nebo 3,2t/6t jsou obsluhována pomocí ovládacího panelu PO-2. Součásti dodávky není brzdný vozík.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Maximální tahové zatížení MZP 2x3,2/5t [kN] 100
Osová vzdálenost háků (závěsů) [mm] Dle požadavku
Zdvih háků (závěsů) - max. [mm] 3000
Max. zatížení břemenem [t] 2x3,2/5, 2x3,2/6
Max. úklon při zvedání [°] ±20
Tlak pracovního média [MPa] 0,4-0,6
Celková hmotnost [kg] cca 340

Návrat zpět do nabídky manipulační zařízení.