MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ POJIZDNÉ MZP 2x3,2t- ruční

POPIS:

Manipulační zařízení pojízdné MZP 2x3,2t slouží k dopravě materiálu v důlních provozech na závěsných drážkách typu ZD 24

Manipulační zařízení pojízdné MZP 2x3,2t se skládá dvou zařízení manipulačních pojízdných ručních ZMPR 3,2t, které jsou propojeny spojovacím táhlem. MZP 2x3,2t je taženo např. manipulační kočkou MK10, které je spojeno spojovacím táhlem. Obě zařízení manipulační ZMPR 3,2t jsou obsluhována pomocí ručního ovládacího řetězu. Součásti dodávky není brzdný vozík.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Maximální tahové zatížení MZP 2x3,2/5t [kN] 6,4
Osová vzdálenost háků (závěsů) [mm] Dle požadavku
Zdvih háků (závěsů) - max. [mm] 3000
Max. zatížení břemenem [t] 2x3,2
Max. úklon při zvedání [°] ±20
Tlak pracovního média [MPa] 0,4-0,6
Celková hmotnost [kg] cca 300

Návrat zpět do nabídky manipulační zařízení.