NAVÍJEČ PÁSŮ HYDRAULICKÝ NPH 1

POPIS:

Navíječ pásů hydraulický NPH 1, je strojní zařízení zavěšené na závěsné dráze. NPH 1 má hydraulický motor, který je přes pákový ovladač připojen k pomocnému hydraulickému obvodu závěsné lokomotivy (dále jen „LZH“) po připojení pomocí hydraulického rozvodu k LZH. Tento hydraulický motor umožňuje svou hnací silou otáčet navíjecí válec a tím smotávat pásové potahy rozložené na počvě důlního díla.

Základními parametry NZPP je hydraulická síla 1,1 MPa, v úklonu trati závěsné dráhy do max. 25°. NPH 1 slouží pouze k navíjení pásového potahu ne k jeho přepravě. Maximální délka navíjeného pásového potahu nesmí přesáhnout délku 100m, šíři 1 000mm a váhu do 4 000kg. Při dopravě NPH 1 na místo manipulace s pásovým potahem a zpět nesmí překročit rychlost přepravy 6 km/hod.

NPH 1 je zařízení, které může být provozováno v podzemních částech dolů zařazených i s nebezpečím výbuchu metanu podle § 232 odst. 1 písmene b) a uhelného prachu podle §233 odst. 1 písmene b) vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně dolů s nebezpečím průtrží hornin a plynů a dolů zařazených mezi nebezpečné důlními otřesy.

NPH 1 musí být po celou dobu dopravy na místo manipulace s pásovým potahem otočeno v podélné poloze k závěsné dráze a zajištěno čepem. Po dopravě na místo navíjení pásového potahu NPH 1 odjistit a otočit o 90° tak, aby bylo příčně k závěsné dráze. Při vlastním navíjení je NPH 1 zajištěno na závěsné dráze brzdami LZH, se kterou je spojeno spojovací tyčí se zajištěnými čepy.

K NPH 1 připojit konec pásového potahu, zajistit jej k navíjecímu válci dvěma šrouby M16 a spustit navíjení. Celková délka navíjeného potahu nesmí přesáhnout 100 m. Při navíjení větší délky pásového potahu než 50 m je nutno mít tento potah přeložen na sobě tak, aby po počvě důlního díla nebylo taženo více než 50 m a větší délka musí být tažena po řeloženém pásovém potahu z důvodu snížení odporu v tahu.

Po ukončení navíjení, svinutý pásový potah spustit na počvu a uvolnit pomocí výsuvného válce, který je součástí NPH 1. Vytáhnout navíjecí válec svislým směrem nahoru a vyjet se soupravou z nad navinutého pásového potahu tak, aby nedošlo k jeho zachycení. NPH 1 otočit o 90° tak, aby bylo podélně k závěsné dráze a zajistit v této poloze čepem. Po zajištění čepem proti otáčení je NPH 1 připraveno k dopravě.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Tažná síla navíjení potahu [N]  
Přepravní rychlost na rovině max. [km.h-1] 6
Instalovaný příkon navíjení potahu [kW] 10
Provozní tlak hydr. rozvodu [MPa] 16
Světlost přívodní hadice [mm] DN 10
Max. délka potahu [m] 100
Max. šířka potahu [mm] 1 000
Max. hmotnost potahu [kg] 4 000
Rozměry v x š x l [mm] 2135,5x340x1146 (1656)
Hmotnost [kg]  

Návrat zpět do nabídky manipulační zařízení.