ZVEDÁKY ŘEHTAČKOVÉ RZC - NEXP

POPIS:

Zvedáky řehtačkové RZV se skládají z tělesa s hákem a převodovým ústrojím, ovládací páky a břemenového-válečkového řetězu s hákem.

Zvedáky řehtačkové RZV mají široké využití zejména ve stavebnictví a v hornictví a všude tam, kde je zapotřebí manipulovat s břemeny.

  • pro zvedání a vlečení břemen
  • pro napínání plotů, vyprošťovací práce, vytrhávání stojek
  • jako zdvihací zařízení pro důlní závěsné dráhy
  • pro montážní a manipulační práce nejrůznějšího druhu
  • vhodný pro použití v těžkých provozech - doly, hutě a pod.
  • možnost používání také v prostředí s nebezpečím výbuchu (označení NEXP)

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Typ Nosnost Počet nosných pramenů Řetěz břemenový Ovládací síla Zvedací rychlost Hlavní rozměry (mm) Hmotnost Přírustek hmotnosti na 1m zdvihu
            a d e l L r    
  [t]     [N] [m.min-1]     (min)   (min)   [kg] [kg]
RZC 0,8 1 Φ5x15 400 1,27 145 36 23,5 145 327 560 8,9 0,55
RZC 1,6 1 Φ9x27 370 0,52 165 43 29,5 160 395 560 16,4 1,84
RZC 3,2 1 Φ11x31 400 0,37 173 50 35,5 223 417 560 34 2,73
RZC 5 2 Φ11x31 300 0,18 173 56 42 242 630 560 34 5,46
RZC 6,3 2 Φ11x31 400 0,18 173 63 42 265 650 560 40 5,46
* vypočteno za předpokladu 48 kyvů ruční pákou za minutu (1 kyv = pohyb ruční pákou z jedné krajní polohy do druhé krajní polohy a zpět)

Návrat zpět do nabídky manipulační zařízení.