ZVEDÁKY ŘEHTAČKOVÉ RZV - NEXP

POPIS:

Zvedáky řehtačkové RZV se skládají z tělesa s hákem a převodovým ústrojím, ovládací páky a břemenového-válečkového řetězu s hákem.

Zvedáky řehtačkové RZV mají široké využití zejména ve stavebnictví a v hornictví a všude tam, kde je zapotřebí manipulovat s břemeny.

  • pro zvedání a vlečení břemen
  • pro napínání plotů, vyprošťovací práce, vytrhávání stojek
  • jako zdvihací zařízení pro důlní závěsné dráhy
  • pro montážní a manipulační práce nejrůznějšího druhu
  • vhodný pro použití v těžkých provozech - doly, hutě a pod.
  • možnost používání také v prostředí s nebezpečím výbuchu (označení NEXP)

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Typ Nosnost Počet nosných pramenů Ovládací síla Zvedací rychlost* Hlavní rozměry (mm) Hmotnost
          a d e l L r  
  [t]   [N] [m.min-1]     (min)   (min)   [kg]
RZV 0,8 1 400 1,27 145 36 23,5 145 327 560 9,4
RZV 1,6 1 370 0,52 165 43 29,5 160 395 560 16,4
RZV 3,2 2 370 0,26 165 50 35,5 223 500 560 24
RZV 5 3 440 0,22 160 56 39,5 213 555 560 41
RZV 6,3 4 430 0,17 160 63 48 260 640 560 46
* vypočteno za předpokladu 48 kyvů ruční pákou za minutu (1 kyv = pohyb ruční pákou z jedné krajní polohy do druhé krajní polohy a zpět)

Návrat zpět do nabídky manipulační zařízení.