ZAŘÍZENÍ MANIPULAČNÍ PNEU. POJÍZDNÉ ZMPP 3,2t/5t, ZMPP 3,2t/6t

POPIS:

Zařízení manipulační pneu. pojízdné ZMPP 3,2t/5t a ZMPP 3,2t/6t slouží k vertikálnímu zvedání a spouštění břemen na závěsné drážce ZD 24 v místech s možností přívodu stlačeného vzduchu.

Zařízení manipulační pneu. pojízdné ZMPP 3,2t/5t se skládá z těchto základních částí:

  • Motor pneu. lamelový MPL 3 provedení P2 SAP - 337821080602
  • Vozík nosný ZMPP 3,2t/5t , ZMPP 3,2t/6t SAP - 4693900341000

 

TECHNICKÉ PARAMETRY:

    3,2/5t 3,2/6t
Nosnost [t] 3,2 5(6)
Břemenový řetěz [mm] 11x31
Pracovní tlak [MPa] 0,4-0,6
Jmenovitý výkon motoru [kW] 3
Rychlost zdvihu [m.min-1] 1 0,5
Spotřeba vzduchu [m3.h-1] 144
Filtrace [μm] 50
Hmotnost [kg] 150
Přívod vzduchu [mm] φ16

Návrat zpět do nabídky manipulační zařízení.