Politika kvality

ISO 9001

VIZE: Společnost PD profi, s.r.o. chce být společností naplňující pružně požadavky průmyslových podniků v oblasti využívání ručního nářadí a malé mechanizace. Pro zajištění úspěchu a prosperity musí využívat všech dostupných aplikovatelných nástrojů systému řízení, mezi něž patří uplatňování zásad systému managementu kvality podle mezinárodních standardů ISO řady 9000 a trvalé zlepšování jeho efektivnosti směrem k vyšší prosperitě.

MISE: Spokojení zákazníci jsou zdrojem prosperity společnosti, vysoká kvalita je předpokladem jejich spokojenosti, systém managementu kvality není cílem, ale nástrojem k dosažení a zvyšování prosperity společnosti.

NAŠE ZÁSADY, které zaručují spokojenost našich zákazníků:

  • Úzká obchodně technická spolupráce se strategickými partnery, zejména renomovanými výrobci, zvyšuje i naši technickou úroveň;
  • Přísný výběr našich dodavatelů služeb podporuje kvalitu našich výrobků;
  • Striktní dodržování požadavků zákazníků, zákonů a přepisů, vztahujících se našim produktům, je pro nás samozřejmostí;
  • Stálé monitorování úspěšností jednotlivých výrobků a technických potřeb zákazníků určuje směr dalších vývojových projektů;
  • Přijatelné ceny jsou zárukou oboustranné spokojenosti.